QĐ V/v cấp bổ sung ngân sách năm 2022 cho Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh Ninh Bình thuộc Sở Văn hóa và Thể thao để mua sắm 01 xe ô tô chuyên dùng.
Số ký hiệu văn bản 125/QĐ-UBND
Ngày ban hành 16/02/2022
Ngày hiệu lực 16/02/2022
Trích yếu nội dung QĐ V/v cấp bổ sung ngân sách năm 2022 cho Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh Ninh Bình thuộc Sở Văn hóa và Thể thao để mua sắm 01 xe ô tô chuyên dùng.
Hình thức văn bản Văn bản hành chính
Lĩnh vực Công khai ngân sách
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 125.pdf

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH