V/v triển khai thực hiện Kết luận của Phó Thủ tướng TT Chính phủ tại HN tổng kết công tác bảo đảm TTATGT năm 2021 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2022
Số ký hiệu văn bản 35/UBND-VP4
Ngày ban hành 17/01/2022
Ngày hiệu lực 17/01/2022
Trích yếu nội dung V/v triển khai thực hiện Kết luận của Phó Thủ tướng TT Chính phủ tại HN tổng kết công tác bảo đảm TTATGT năm 2021 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2022
Hình thức văn bản Văn bản hành chính
Lĩnh vực Công văn
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 35.pdf

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH