V/v tổ chức Chương trình khen thưởng của Quỹ Khuyến học khuyến tài Đinh Bộ Lĩnh tỉnh Ninh Bình năm 2021
Số ký hiệu văn bản 32/UBND-VP6
Ngày ban hành 14/01/2022
Ngày hiệu lực 14/01/2022
Trích yếu nội dung V/v tổ chức Chương trình khen thưởng của Quỹ Khuyến học khuyến tài Đinh Bộ Lĩnh tỉnh Ninh Bình năm 2021
Hình thức văn bản Văn bản hành chính
Lĩnh vực Công văn
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 32.pdf

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH