V/v Đồng ý điều chỉnh kế hoạch thời gian năm học 2021-2022
Số ký hiệu văn bản 21/UBND-VP6
Ngày ban hành 07/01/2022
Ngày hiệu lực 07/01/2022
Trích yếu nội dung V/v Đồng ý điều chỉnh kế hoạch thời gian năm học 2021-2022
Hình thức văn bản Văn bản hành chính
Lĩnh vực Công văn
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 21.pdf

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH