Quyết định về việc Công bố công khai dự toán toán Ngân sách Nhà nước tỉnh Ninh Bình năm 2022
Số ký hiệu văn bản 1531/QĐ-UBND
Ngày ban hành 31/12/2021
Ngày hiệu lực 31/12/2021
Trích yếu nội dung Quyết định về việc Công bố công khai dự toán toán Ngân sách Nhà nước tỉnh Ninh Bình năm 2022
Hình thức văn bản Văn bản hành chính
Lĩnh vực Công khai ngân sách
Người ký duyệt Trần Song Tùng
Tài liệu đính kèm 1531.pdf
287_Cong_khai_du_toan_HDND_tinh_quyet_dinh_.xls
BC_ngan_sach_danh_cho_cong_dan_.pdf

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH