V/v tăng cường công tác tuyên truyền cổ động trực quan, chỉnh trang đô thị, đảm bảo cảnh quan môi trường trên địa bàn tỉnh
Số ký hiệu văn bản 1006/UBND-VP4
Ngày ban hành 30/12/2021
Ngày hiệu lực 30/12/2021
Trích yếu nội dung V/v tăng cường công tác tuyên truyền cổ động trực quan, chỉnh trang đô thị, đảm bảo cảnh quan môi trường trên địa bàn tỉnh
Hình thức văn bản Văn bản hành chính
Lĩnh vực Công văn
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 1006.pdf

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH