Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo tại Hội nghị Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Ninh Bình
Số ký hiệu văn bản 66/KL-UBND
Ngày ban hành 31/12/2021
Ngày hiệu lực 31/12/2021
Trích yếu nội dung Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo tại Hội nghị Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Ninh Bình
Hình thức văn bản Văn bản hành chính
Lĩnh vực Thông báo
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 66.pdf

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH