V/v đấu giá quyền sử dụng đất thương mại dịch vụ tại thành phố Tam Điệp
Số ký hiệu văn bản 1073/UBND-VP5
Ngày ban hành 28/12/2021
Ngày hiệu lực 28/12/2021
Trích yếu nội dung V/v đấu giá quyền sử dụng đất thương mại dịch vụ tại thành phố Tam Điệp
Hình thức văn bản Văn bản hành chính
Lĩnh vực Thông tin đấu giá đất
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 1073.pdf

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH