V/v tổ chức các chương trình du lịch an toàn, khép kín
Số ký hiệu văn bản 1066/UBND-VP5
Ngày ban hành 27/12/2021
Ngày hiệu lực 27/12/2021
Trích yếu nội dung V/v tổ chức các chương trình du lịch an toàn, khép kín
Hình thức văn bản Văn bản hành chính
Lĩnh vực Công văn
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 1066.pdf

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH