Báo cáo tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2021
Số ký hiệu văn bản 127/BC-VPUBND
Ngày ban hành 17/12/2021
Ngày hiệu lực 17/12/2021
Trích yếu nội dung Báo cáo tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2021
Hình thức văn bản Văn bản hành chính
Lĩnh vực Báo cáo
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 127.pdf

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH