V/v triển khai Nghị quyết số 66/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và đôn đốc thực hiện quy định về lắp camera trên xe ô tô kinh doanh vận tải theo quy định tại Nghị định số 10/2020/NĐ-CP
Số ký hiệu văn bản 914/UBND-VP4
Ngày ban hành 23/11/2021
Ngày hiệu lực 23/11/2021
Trích yếu nội dung V/v triển khai Nghị quyết số 66/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và đôn đốc thực hiện quy định về lắp camera trên xe ô tô kinh doanh vận tải theo quy định tại Nghị định số 10/2020/NĐ-CP
Hình thức văn bản Văn bản hành chính
Lĩnh vực Công văn
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 914.pdf

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH