Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại hội nghị sơ kết thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 09 tháng năm 2021 tỉnh Ninh Bình
Số ký hiệu văn bản 61/TB-UBND
Ngày ban hành 15/11/2021
Ngày hiệu lực 15/11/2021
Trích yếu nội dung Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại hội nghị sơ kết thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 09 tháng năm 2021 tỉnh Ninh Bình
Hình thức văn bản Văn bản hành chính
Lĩnh vực Thông báo
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 61.pdf

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH