Thông báo Kết luận của UBND tỉnh tại Hội nghị thống nhất một số nội dung lập Quy hoạch phân khu xây dựng Quần thể danh thắng Tràng An, các khu 3-1, 3-2, 3-3 trong Quy hoạch chung đô thị Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Số ký hiệu văn bản 59/TB-UBND
Ngày ban hành 12/11/2021
Ngày hiệu lực 12/11/2021
Trích yếu nội dung Thông báo Kết luận của UBND tỉnh tại Hội nghị thống nhất một số nội dung lập Quy hoạch phân khu xây dựng Quần thể danh thắng Tràng An, các khu 3-1, 3-2, 3-3 trong Quy hoạch chung đô thị Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Hình thức văn bản Văn bản hành chính
Lĩnh vực Thông báo
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 59.pdf

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH