Thông báo Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Hội nghị trực tuyến đối thoại với thanh niên năm 2021
Số ký hiệu văn bản 57/TB-UBND
Ngày ban hành 05/11/2021
Ngày hiệu lực 05/11/2021
Trích yếu nội dung Thông báo Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Hội nghị trực tuyến đối thoại với thanh niên năm 2021
Hình thức văn bản Văn bản hành chính
Lĩnh vực Thông báo
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 57.pdf

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH