Quyết định về việc thiết lập cách ly y tế vùng có dịch COVID-19
Số ký hiệu văn bản 274/QĐ-BCĐ
Ngày ban hành 15/11/2021
Ngày hiệu lực 15/11/2021
Trích yếu nội dung Quyết định về việc thiết lập cách ly y tế vùng có dịch COVID-19
Hình thức văn bản Văn bản hành chính
Lĩnh vực Quyết định
Người ký duyệt Phạm Quang Ngọc
Tài liệu đính kèm 274_2021.pdf

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH