Kế hoạch tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ vào Bộ Quốc phòng và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2022
Số ký hiệu văn bản 261/KH-HĐNVQS
Ngày ban hành 11/11/2021
Ngày hiệu lực 11/11/2021
Trích yếu nội dung Kế hoạch tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ vào Bộ Quốc phòng và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2022
Hình thức văn bản Văn bản hành chính
Lĩnh vực Kế hoạch
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 261.pdf

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH