Quyết định thiết lập cách ly y tế vùng có dịch COVID-19
Số ký hiệu văn bản 270/QĐ-BCĐ
Ngày ban hành 12/11/2021
Ngày hiệu lực 12/11/2021
Trích yếu nội dung Quyết định thiết lập cách ly y tế vùng có dịch COVID-19
Hình thức văn bản Văn bản hành chính
Lĩnh vực Quyết định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 270.pdf

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH