Về việc thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19
Số ký hiệu văn bản 2571/CV-BCĐ
Ngày ban hành 16/10/2021
Ngày hiệu lực 16/10/2021
Trích yếu nội dung Về việc thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19
Hình thức văn bản Văn bản hành chính
Lĩnh vực Quy định về phòng chống dịch bệnh Covid-19
Người ký duyệt Vũ Mạnh Dương
Tài liệu đính kèm cv2571.pdf

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH