Báo cáo Tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021
Số ký hiệu văn bản 131/BC-UBND
Ngày ban hành 12/10/2021
Ngày hiệu lực 12/10/2021
Trích yếu nội dung Báo cáo Tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021
Hình thức văn bản Văn bản hành chính
Lĩnh vực Báo cáo
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 131.pdf

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH