Báo cáo kết quả rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2021
Số ký hiệu văn bản 129/BC-UBND
Ngày ban hành 11/10/2021
Ngày hiệu lực 11/10/2021
Trích yếu nội dung Báo cáo kết quả rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2021
Hình thức văn bản Văn bản hành chính
Lĩnh vực Báo cáo
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 129.pdf

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH