Báo cáo Kết quả công tác thanh tra; công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; công tác phòng, chống tham nhũng Quý III, 9 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ công tác quý IV năm 2021
Số ký hiệu văn bản 118/BC-UBND
Ngày ban hành 17/09/2021
Ngày hiệu lực 17/09/2021
Trích yếu nội dung Báo cáo Kết quả công tác thanh tra; công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; công tác phòng, chống tham nhũng Quý III, 9 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ công tác quý IV năm 2021
Hình thức văn bản Văn bản hành chính
Lĩnh vực Báo cáo
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 118.pdf

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH