Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 8 năm 2021
Số ký hiệu văn bản 105/BC-UBND
Ngày ban hành 10/08/2021
Ngày hiệu lực 10/08/2021
Trích yếu nội dung Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 8 năm 2021
Hình thức văn bản Văn bản hành chính
Lĩnh vực Báo cáo
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 105.pdf

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH