Báo cáo Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội lĩnh vực công tác dân tộc tỉnh Ninh Bình năm 2022 và giai đoạn 2022-2024
Số ký hiệu văn bản 104/BC-UBND
Ngày ban hành 09/08/2021
Ngày hiệu lực 09/08/2021
Trích yếu nội dung Báo cáo Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội lĩnh vực công tác dân tộc tỉnh Ninh Bình năm 2022 và giai đoạn 2022-2024
Hình thức văn bản Văn bản hành chính
Lĩnh vực Báo cáo
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 104.pdf

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH