V/v triển khai thực hiện mô hình thí điểm chuyển đổi số cấp xã tại 14 đơn vị cấp xã trên địa bàn tỉnh
Số ký hiệu văn bản 16/UBND-PVHCC
Ngày ban hành 16/07/2021
Ngày hiệu lực 16/07/2021
Trích yếu nội dung V/v triển khai thực hiện mô hình thí điểm chuyển đổi số cấp xã tại 14 đơn vị cấp xã trên địa bàn tỉnh
Hình thức văn bản Văn bản hành chính
Lĩnh vực Công văn
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 16.pdf

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH