V/v phổ biến, triển khai hướng dẫn mẫu kế hoạch cho các cơ sở sản xuất kinh doanh và mẫu cam kết dành cho công tác phòng, chống dịch tại nhà trọ của người lao động
Số ký hiệu văn bản 401/UBND-VP6
Ngày ban hành 15/07/2021
Ngày hiệu lực 15/07/2021
Trích yếu nội dung V/v phổ biến, triển khai hướng dẫn mẫu kế hoạch cho các cơ sở sản xuất kinh doanh và mẫu cam kết dành cho công tác phòng, chống dịch tại nhà trọ của người lao động
Hình thức văn bản Văn bản hành chính
Lĩnh vực Công văn
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 401.pdf

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH