QĐ v/v điều chỉnh Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp tỉnh Ninh Bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 (bổ sung CCN Trung Sơn)
Số ký hiệu văn bản 712/QĐ-UBND
Ngày ban hành 08/07/2021
Ngày hiệu lực 08/07/2021
Trích yếu nội dung QĐ v/v điều chỉnh Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp tỉnh Ninh Bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 (bổ sung CCN Trung Sơn)
Hình thức văn bản Văn bản hành chính
Lĩnh vực Quyết định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 712.pdf

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH