QĐ v/v điều chỉnh Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp tỉnh Ninh Bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
Số ký hiệu văn bản 478/QĐ-UBND
Ngày ban hành 06/05/2021
Ngày hiệu lực 06/05/2021
Trích yếu nội dung QĐ v/v điều chỉnh Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp tỉnh Ninh Bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
Hình thức văn bản Văn bản hành chính
Lĩnh vực Quy hoạch, kế hoạch và hoạt động khai thác tài nguyên thiên nhiên
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 478.pdf

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH