V/v tuyên truyền về chính sách bảo hiểm xã hội năm 2021 trên địa bàn tỉnh
Số ký hiệu văn bản 217/UBND-VP6
Ngày ban hành 29/04/2021
Ngày hiệu lực 29/04/2021
Trích yếu nội dung V/v tuyên truyền về chính sách bảo hiểm xã hội năm 2021 trên địa bàn tỉnh
Hình thức văn bản Văn bản hành chính
Lĩnh vực Công văn
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 217.pdf

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH