V/v triển khai một số biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Số ký hiệu văn bản 220/UBND-VP6
Ngày ban hành 02/05/2021
Ngày hiệu lực 02/05/2021
Trích yếu nội dung V/v triển khai một số biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Hình thức văn bản Văn bản hành chính
Lĩnh vực Công văn
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 220.pdf

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH