V/v hợp tác giữa trường Đại học Hoa Lư và Đại học Kinh tế quốc dân giai đoạn 2021-2025
Số ký hiệu văn bản 199/UBND-VP6
Ngày ban hành 23/04/2021
Ngày hiệu lực 23/04/2021
Trích yếu nội dung V/v hợp tác giữa trường Đại học Hoa Lư và Đại học Kinh tế quốc dân giai đoạn 2021-2025
Hình thức văn bản Văn bản hành chính
Lĩnh vực Công văn
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 199.pdf

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH