Kế hoạch Triển khai, thực hiện Đề án “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống rác thải nhựa giai đoạn 2021-2025” trên địa bàn tỉnh
Số ký hiệu văn bản 55/KH-UBND
Ngày ban hành 19/04/2021
Ngày hiệu lực 19/04/2021
Trích yếu nội dung Kế hoạch Triển khai, thực hiện Đề án “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống rác thải nhựa giai đoạn 2021-2025” trên địa bàn tỉnh
Hình thức văn bản Văn bản hành chính
Lĩnh vực Kế hoạch
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 55.pdf

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH