QĐ v/v phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu khu 4-4 (phân khu nông thôn) trong Quy hoạch chung đô thị Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Số ký hiệu văn bản 1489/QĐ-UBND
Ngày ban hành 03/12/2020
Ngày hiệu lực 03/12/2020
Trích yếu nội dung QĐ v/v phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu khu 4-4 (phân khu nông thôn) trong Quy hoạch chung đô thị Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Hình thức văn bản Văn bản hành chính
Lĩnh vực Quy hoạch, kế hoạch và hoạt động khai thác tài nguyên thiên nhiên
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 1489.pdf

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH