QĐ v/v Phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp Văn Phong, huyện Nho Quan
Số ký hiệu văn bản 1410/QĐ-UBND
Ngày ban hành 20/11/2020
Ngày hiệu lực 20/11/2020
Trích yếu nội dung QĐ v/v Phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp Văn Phong, huyện Nho Quan
Hình thức văn bản Văn bản hành chính
Lĩnh vực Quy hoạch, kế hoạch và hoạt động khai thác tài nguyên thiên nhiên
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 1410.pdf

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH