Lĩnh vực
Tổng số: 334
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
498/UBND-VP9 05/12/2022 V/v chấp thuận vị trí công việc sử dụng lao động nước ngoài trên địa bàn tỉnh (Cty Guang Han Lin).
Lượt xem: 0
Tải về

0

499/UBND-VP9 05/12/2022 V/v chấp thuận vị trí công việc sử dụng lao động nước ngoài trên địa bàn tỉnh (Cty Vina Aplus).
Lượt xem: 0
Tải về

0

500/UBND-VP9 05/12/2022 V/v chấp thuận vị trí công việc sử dụng lao động nước ngoài trên địa bàn tỉnh (Cty Goryo VN).
Lượt xem: 0
Tải về

0

65/2022/QĐ-UBND 02/12/2022 QĐ v/v Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị và phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng công trình sự nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập (trừ lĩnh vực y tế) thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Ninh Bình.
Lượt xem: 0
Tải về

0

495/UBND-VP9 02/12/2022 V/v chấp thuận vị trí công việc sử dụng lao động nước ngoài trên địa bàn tỉnh (Cty Nghi Phương).
Lượt xem: 0
Tải về

0

522/UBND-VP7 02/12/2022 V/v nâng cao hiệu quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 25/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ.
Lượt xem: 0
Tải về

0

858/UBND-VP4 02/12/2022 V/v công bố chỉ số giá xây dựng để chuyển đổi giá trị khi thay đổi thời điểm gốc.
Lượt xem: 0
Tải về

0

484/UBND-VP9 28/11/2022 V/v chấp thuận vị trí công việc sử dụng lao động nước ngoài trên địa bàn tỉnh (Cty Dũng Thịnh).
Lượt xem: 11
Tải về

0

840/UBND-VP4 25/11/2022 V/v Doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường đề nghị đầu tư dự án Xây dựng quần thể sinh thái Vân Long – Hạng mục đầu tư xây dựng khu bến thuyền
Lượt xem: 5
Tải về

0

1268/VPUBND-VP 24/11/2022 V/v Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ III
Lượt xem: 8
Tải về

0

12345678910...
BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH