Lĩnh vực
V/v tăng cường kiểm soát công tác thẩm định, cấp phép xây dựng đối với các công trình thuộc đối tượng thẩm duyệt về PCCC
Số ký hiệu văn bản 658/UBND-VP4
Ngày ban hành 26/09/2022
Ngày hiệu lực 26/09/2022
Trích yếu nội dung V/v tăng cường kiểm soát công tác thẩm định, cấp phép xây dựng đối với các công trình thuộc đối tượng thẩm duyệt về PCCC
Hình thức văn bản Văn bản Địa phương
Lĩnh vực Doanh nghiệp
Người ký duyệt Nguyễn Cao Sơn
Tài liệu đính kèm 658v4.pdf
4253.pdf