Lĩnh vực
V/v giải pháp vận động, quản lý và sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi 6 tháng cuối năm 2022
Số ký hiệu văn bản 660/UBND-VP4
Ngày ban hành 26/09/2022
Ngày hiệu lực 26/09/2022
Trích yếu nội dung V/v giải pháp vận động, quản lý và sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi 6 tháng cuối năm 2022
Hình thức văn bản Văn bản Địa phương
Lĩnh vực Doanh nghiệp
Người ký duyệt Nguyễn Cao Sơn
Tài liệu đính kèm 660v4.pdf
6224cp.pdf