Lĩnh vực
QĐ v/v xác lập quyền sở hữu toàn dân và phê duyệt phương án xử lý tài sản là động vật rừng do cá nhân tự nguyện giao nộp (cá thể Chăn đất)
Số ký hiệu văn bản 838/QĐ-UBND
Ngày ban hành 27/09/2022
Ngày hiệu lực 27/09/2022
Trích yếu nội dung QĐ v/v xác lập quyền sở hữu toàn dân và phê duyệt phương án xử lý tài sản là động vật rừng do cá nhân tự nguyện giao nộp (cá thể Chăn đất)
Hình thức văn bản Văn bản Địa phương
Lĩnh vực Doanh nghiệp
Người ký duyệt Trần Song Tùng
Tài liệu đính kèm 838qd.pdf