Lĩnh vực
QĐ v/v xác lập quyền sở hữu toàn dân và phê duyệt phương án xử lý tài sản là động vật rừng do cá nhân tự nguyện giao nộp (cá thể Khỉ đuôi lợn)
Số ký hiệu văn bản 839/QĐ-UBND
Ngày ban hành 27/09/2022
Ngày hiệu lực 27/09/2022
Trích yếu nội dung QĐ v/v xác lập quyền sở hữu toàn dân và phê duyệt phương án xử lý tài sản là động vật rừng do cá nhân tự nguyện giao nộp (cá thể Khỉ đuôi lợn)
Hình thức văn bản Văn bản Địa phương
Lĩnh vực Doanh nghiệp
Người ký duyệt Trần Song Tùng
Tài liệu đính kèm QD_phe_duyet_de_an_co_cau_lai_Cong_ty_TNHH_MTV_XSKT_2022.pdf