Lĩnh vực
V/v xem xét đề xuất, kiến nghị của một số doanh nghiệp, hợp tác xã
Số ký hiệu văn bản 977/VPUBND-VP5
Ngày ban hành 27/09/2022
Ngày hiệu lực 27/09/2022
Trích yếu nội dung V/v xem xét đề xuất, kiến nghị của một số doanh nghiệp, hợp tác xã
Hình thức văn bản Văn bản Địa phương
Lĩnh vực Doanh nghiệp
Người ký duyệt Nguyễn Văn Nam
Tài liệu đính kèm 977v5.pdf
bieu_kem_theo_20220927091540613611.pdf
DS_cac_CQ_gui_VB_.pdf
Tong_hop_cac_y_kien_cua_DN_tai_buoi_gap_go_thang_92022.pdf