TRA CỨU VĂN BẢN
Tổng số: 110
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
119/BC-UBND 14/06/2024 Báo cáo Tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2024
Lượt xem: 55
05/BC-UBND 15/01/2024 Báo cáo thực hiện công khai ngân sách nhà nước năm 2023 của tỉnh Ninh Bình
Lượt xem: 195
04/QĐ-UBND 05/01/2024 Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước tỉnh Ninh Bình năm 2024
Lượt xem: 284
03/QĐ-UBND 05/01/2024 Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Ninh Bình năm 2022
Lượt xem: 157
105/QĐ-VPUBND 31/12/2023 QĐ v/v công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 của Văn phòng UBND tỉnh Ninh Bình
Lượt xem: 101
883/QĐ-UBND 11/12/2023 Quyết định về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024
Lượt xem: 205
53/TB-UBND 06/12/2023 Thông báo công khai dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2024 trình HĐND tỉnh
Lượt xem: 397
87/QĐ-VPUBND 23/11/2023 Quyết định về việc công bố công khai điều chỉnh giảm dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 của Văn phòng UBND tỉnh Ninh Bình
Lượt xem: 379
190/BC-UBND 13/10/2023 Báo cáo thực hiện công khai ngân sách nhà nước 9 tháng đầu năm 2023 của tỉnh Ninh Bình
Lượt xem: 410
69/QĐ-VPUBND 28/08/2023 Quyết định về việc công bố công khai điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 của Văn phòng UBND tỉnh Ninh Bình
Lượt xem: 195
12345678910...
BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH