TRA CỨU VĂN BẢN
Tổng số: 12
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
07/CT-UBND 08/08/2022 Chỉ thị về việc tăng cường công tác thống kê trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
Lượt xem: 358
Tải về

0

06/CT-UBND 29/07/2022 Chỉ thị về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023
Lượt xem: 363
Tải về

9

13/CT-UBND 09/09/2021 Chỉ thị Về nhiệm vụ trọng tâm công tác Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình năm học 2021 - 2022
Lượt xem: 1151
Tải về

23

09/CT-BYT 01/09/2021 Chỉ thị về việc tăng cường triển khai các biện pháp kiểm soát dịch COVID-19
Lượt xem: 1516
Tải về

73

04/CT-UBND 15/04/2021 Chỉ thị về việc nghiêm cấm sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc, các ngư cụ bị cấm để khai thác thủy sản và tăng cường công tác thủy sản và tăng cường công tác bảo vệ, tái tạo nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
Lượt xem: 788
Tải về

10

12/CT-UBND 01/09/2020 Chỉ thị về nhiệm vụ trọng tâm công tác Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình năm 2020-2021
Lượt xem: 1305
Tải về

11

07/CT-UBND 29/04/2020 Chỉ thị về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025
Lượt xem: 1173
Tải về

14

19/CT-TTG 24/04/2020 Chỉ Thị tiếp tục thưc hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID
Lượt xem: 1229
Tải về

29

06/CT-UBND 18/04/2020 Chỉ thị về việc tăng cường chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng năm 2020 trong bối cảnh dịch Covid-19
Lượt xem: 1599
Tải về

8

15/CT-TTg 27/03/2020 Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịc COVID-19
Lượt xem: 1178
Tải về

21

12
BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH