Kết luận Hội nghị về đẩy nhanh tiến độ công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện Nho Quan phục vụ thi công Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Đông-Tây, tỉnh Ninh Bình(giai đoạn I)
Số ký hiệu văn bản 22/TB-VPUBND
Ngày ban hành 14/02/2023
Ngày hiệu lực 14/02/2023
Trích yếu nội dung Kết luận Hội nghị về đẩy nhanh tiến độ công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện Nho Quan phục vụ thi công Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Đông-Tây, tỉnh Ninh Bình(giai đoạn I)
Hình thức văn bản Văn bản hành chính
Lĩnh vực Thông báo
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 22.pdf

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH