Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường phòng, chống tội phạm về đa dạng sinh học đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050” trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
Số ký hiệu văn bản 20/KH-UBND
Ngày ban hành 10/02/2023
Ngày hiệu lực 10/02/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường phòng, chống tội phạm về đa dạng sinh học đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050” trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
Hình thức văn bản Văn bản hành chính
Lĩnh vực Kế hoạch
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 20.pdf

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH