QĐ v.v ban hành các danh mục ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2023
Số ký hiệu văn bản 25/QĐ-UBND
Ngày ban hành 12/01/2023
Ngày hiệu lực 12/01/2023
Trích yếu nội dung QĐ v.v ban hành các danh mục ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2023
Hình thức văn bản Văn bản hành chính
Lĩnh vực Quyết định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 25.pdf

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH