Kế hoạch quản lý và sử dụng biên chế khối chính quyền của tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2022-2026
Số ký hiệu văn bản 07/KH-UBND
Ngày ban hành 12/01/2023
Ngày hiệu lực 12/01/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch quản lý và sử dụng biên chế khối chính quyền của tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2022-2026
Hình thức văn bản Văn bản hành chính
Lĩnh vực Kế hoạch
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 7.pdf

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH