Quyết định Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích công trình sự nghiệp thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
Số ký hiệu văn bản 52/QĐ-SGDĐT
Ngày ban hành 13/01/2023
Ngày hiệu lực 13/01/2023
Trích yếu nội dung Quyết định Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích công trình sự nghiệp thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
Hình thức văn bản Văn bản hành chính
Lĩnh vực Quyết định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 52.pdf
01.pdf
Phu_luc_so_02_20230113101119443441_vnpt_ca_signed_20230113022013_000.00.16.H42.pdf
Phu_luc_so_03_20230113101119399412_vnpt_ca_signed_20230113021933_000.00.16.H42.pdf
Phu_luc_so_04.pdf

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH