Thông báo Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Cao Sơn tại Hội nghị nghe báo cáo Đề án phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
Số ký hiệu văn bản 05/TB-VPUBND
Ngày ban hành 10/01/2023
Ngày hiệu lực 10/01/2023
Trích yếu nội dung Thông báo Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Cao Sơn tại Hội nghị nghe báo cáo Đề án phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
Hình thức văn bản Văn bản hành chính
Lĩnh vực Thông báo
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 05.pdf

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH