Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND tỉnh tại Trụ sở Tiếp công dân của tỉnh năm 2023
Số ký hiệu văn bản 68/TB-UBND
Ngày ban hành 26/12/2022
Ngày hiệu lực 26/12/2022
Trích yếu nội dung Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND tỉnh tại Trụ sở Tiếp công dân của tỉnh năm 2023
Hình thức văn bản Văn bản hành chính
Lĩnh vực Thông báo
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 68.pdf

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH