Báo cáo Kết quả triển khai, thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tháng 12 năm 2022 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
Số ký hiệu văn bản 212/BC-TCTĐA06
Ngày ban hành 21/12/2022
Ngày hiệu lực 21/12/2022
Trích yếu nội dung Báo cáo Kết quả triển khai, thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tháng 12 năm 2022 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
Hình thức văn bản Văn bản hành chính
Lĩnh vực Báo cáo
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 212.pdf

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH