QĐ V/v Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thuê dịch vụ giám sát, bảo vệ, tổ chức ứng cứu, xử lý bảo đảm an toàn, an ninh mạng (SOC) tỉnh Ninh Bình.
Số ký hiệu văn bản 1065/QĐ-UBND
Ngày ban hành 16/12/2022
Ngày hiệu lực 16/12/2022
Trích yếu nội dung QĐ V/v Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thuê dịch vụ giám sát, bảo vệ, tổ chức ứng cứu, xử lý bảo đảm an toàn, an ninh mạng (SOC) tỉnh Ninh Bình.
Hình thức văn bản Văn bản hành chính
Lĩnh vực Đấu thầu mua sắm công
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 1065.pdf

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH